Руските железници помагаат во превозот на стоки веќе 180 години. Railелезничкиот транспорт е најпопуларниот и најзгоден начин за превоз на стока. Денес руската железничка мрежа е една од најразвиените и најдолгите во светот. Секоја година се градат илјадници километри нови патеки во Русија и се отвораат нови станици. Организација на железнички товар е процес кој вклучува логистички и технички делови.