Прошири: сето тоа ништо
Од 2021 година, постапката за пресметување на персоналниот данок на доход од дивиденда е променета. Соодветните измени и дополнувања на членот 214 од Даночниот законик на Руската Федерација беа направени со официјално објавениот Федерален закон бр. 17.02.2021-ФЗ од 8 година.
00:30 03-03-2021 Повеќе детали ...
Претседателот наложи да посвети посебно внимание на извозниот потенцијал на сливот на јаглен Кузнецк.
00:18 03-03-2021 Повеќе детали ...
Од 25 август 2021 година, периодот на акредитација за странски филијали и претставништва ќе се намали од 25 на 15 дена од датумот на доставување на документите до телото за акредитација.
23:15 02-03-2021 Повеќе детали ...
Експертите за ФТС појаснија за време на веб-семинарот кога, по реорганизацијата на ИТ компанија, наследникот може да примени придобивки на софтверот развиен од реорганизираната компанија.
22:10 02-03-2021 Повеќе детали ...