Царински услови

Кратевите се користат во царинскиот код на Евроазиската економска унија

Бројот на записи во овој речник е 1.
Теми за пребарување речник (дозволени се регуларни изрази)

Поимници

терминот Дефиниција
Експрес товар
Производтранспортирани во рамките на високобрзински транспорт на секаков вид на транспорт користејќи електронски информациски систем за организирање и следење на пратки со цел да го испорача овој производ на примачот во согласност со индивидуалната фактура за време
Број на прегледи - 11557