Царински услови

Кратевите се користат во царинскиот код на Евроазиската економска унија

Бројот на записи во овој речник е 1.
Теми за пребарување речник (дозволени се регуларни изрази)

Поимници

терминот Дефиниција
Експрес товар
Производтранспортирани во рамките на високобрзински транспорт на секаков вид на транспорт користејќи електронски информациски систем за организирање и следење на пратки со цел да го испорача овој производ на примачот во согласност со индивидуалната фактура за време
Број на прегледи - 11557
Надворешната форма на декларација за платениот данок во врска со употребата на поедноставениот даночен систем, одобрен од Додаток бр. 1 на наредбата на Федералната даночна служба на Русија од 25.12.2020 декември 7 година бр. 3 @, со можност за поставување на електронски поднесок во XML формат, верзија 958.
01:20 10-04-2021 Повеќе детали ...
Надворешна форма на RFP-наука "Информации за бројот и надоместокот на вработените во организациите што вршат истражување и развој, по категории персонал" (Додаток бр. 3), одобрен со Редот на Росстат од 20.12.2017 година бр. 846 / 24.07.2020 .412 бр. XNUMX, со можност за истовар на електронски ...
00:14 10-04-2021 Повеќе детали ...