Договор за усвојување на унифицирани технички барања за возила на тркала, опрема и делови што можат да се монтираат и / или користат на тркала и на условите за взаемно признавање на одобренијата издадени врз основа на овие барања

Листа на договорни страни во Договорот за 1958 на годината

кодот на државата Договорни страни Датум на пристапување
E 1 Германија 28.01.1966
E 2 Франција 20.06.1959
E 3 Италија 26.04.1963
E 4 Холандија 29.08.1960
E 5 Шведска 20.06.1959
E 6 Белгија 05.09.1959
E 7 Унгарија 02.07.1960
E 8 Република Чешка 01.01.1993
E 9 Шпанија 10.10.1961
E 10 Србија 12.03.2001
E 11 Обединето Кралство 16.03.1963
E 12 Австрија 11.05.1971
E 13 Луксембург 12.12.1971
E 14 Швајцарија 28.08.1973
E 16 Норвешка 04.04.1975
E 17 Финска 17.09.1976
E 18 Данска 20.12.1976
E 19 Романија 21.02.1977
E 20 Полска 13.03.1979
E 21 Португалија 28.03.1980
E 22 Руската Федерација 17.02.1987
E 23 Грција 05.12.1992
E 24 Ирска9 24.03.1998
E 25 Хрватска 08.10.1991
E 26 Словенија 25.06.1991
E 27 Словачка 01.01.1993
E 28 Белорусија 02.07.1995
E 29 Естонија 01.05.1995
E 30 Република Молдавија 20.11.2016
E 31 Босна и Херцеговина 06.03.1992
E 32 Летонија 18.01.1999
E 34 Бугарија 21.01.2000
E 35 Казахстан 08.01.2011
E 36 Литванија 29.03.2002
E 37 Турција 27.02.1996
E 39 Азербејџан 14.06.2002
E 40 Поранешна Југословенска Република Македонија 17.11.1991
E 42 Европска унија8 24.03.1998
E 43 Јапонија 24.11.1998
E 45 Австралија 25.04.2000
E 46 Украина 30.06.2000
E 47 Јужна Африка 17.06.2001
E 48 Нов Зеланд 26.01.2002
E 49 Кипар 01.05.2004
E 50 Малта 01.05.2004
E 51 Република Кореа 31.12.2004
E 52 Малезија 04.04.2006
E 53 Тајланд 01.05.2006
E 54 Албанија 05.11.2011
E 56 Црна Гора 03.06.2006
E 57 Сан Марино 26.01.2016
E 58 Тунис 01.01.2008
E 60 Грузија 25.05.2015
E 62 Египет 03.02.2013