Мени

Опис на стока Код FEA ЕАЕУ
1 Принтери, фотокопири и факс машини и нивните електронски модули кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Pебни машини за снимање, репродукција и визуелно претставување на податоци со компјутерски функции, со функции за криптирање (криптографија) 8470 10 000 0
3 Рачни компјутери со карактеристики за криптирање (криптографија) 8471 30 000 0
4 Компјутерски машини и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Компјутерски уреди со функции за криптирање (криптографија) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Електронски модули и делови од рачни машини со функции за криптирање (криптографија) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Кориснички комуникациски уреди кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Базни станици со функции за криптирање (криптографија) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Телекомуникациска опрема и неговите делови кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Алатки за криптирање на софтвер (криптографски) алатки, без оглед на медиумот за складирање 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Клучни документи 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Радиодифузна опрема или телевизиска опрема и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Ресивери за радио навигација, опрема за далечински управувач и нивни делови, кои имаат функции за криптирање (криптографија) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Опрема за пристап до информационо-комуникациската мрежа „Интернет“ и телевизиски приемници со функција за комуникација, чии делови имаат функции за криптирање 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Електронски интегрални кола, уреди за складирање со функции за криптирање (криптографија) или содржат средства за криптирање (криптографски) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Други електрични машини и апарати што имаат индивидуални функции кои содржат средства за криптирање (криптографски) 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Нормално-техничка, дизајн и оперативна документација за криптирање (криптографско) значи наведено во ставовите 1 - 16 на овој дел (на кој било медиум) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Во Руската Федерација, Федералната служба за безбедност на Руската Федерација (ФСБ на Русија) е овластено сојузно извршно тело да ги координира апликациите за издавање на лиценци и обработка на други дозволи за увоз и извоз на криптирање (криптографски) средства во трговијата со трети земји.

Унифициран регистар на известувања објавено на официјалната веб-страница на Евроазиската економска унија (www.eaeunion.org).

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

  1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рече основачот на услугата GetTransport.com, Александар Сапов за РГ, поради кризата поврзана со пандемијата, ситуацијата во секторот за товарен транспорт ќе остане нестабилна уште долго време.
15:42 17-09-2021 Повеќе детали ...
Според новите правила, кои ги изработи министерството, а кои имаат заостанати долгови за плаќање патувања по еден од автопатите, возачите нема да бидат дозволени на други патарини.
15:30 17-09-2021 Повеќе детали ...
Во текот на денот, службениците на царинската пошта на Калининградската регионална царина издадоа 423 возила.
22:42 16-09-2021 Повеќе детали ...
Сообраќајот на првата делница од идниот автопат М-12 Москва-Казан во московскиот регион ќе започне во 2022 година, објави државната компанија „Автодор“.
15:54 16-09-2021 Повеќе детали ...