За да пребарувате информации за кинеската извозна царинска декларација, мора да го внесете неговиот дигитален број во првото поле 报关单 号, во второто поле 验证 码, мора да внесете заштитни броеви (captcha), после тоа, за да барате информации, треба да кликнете на копчето со лупа и натписот.

Како резултат, во првото поле 通 关 receive ќе добиете информации за датумот на царинење во Кина. 

Второто поле 国税 联网 状态 ќе го означи датумот на испраќање на извозот царинска декларација до државната администрација за даноци и датумот на приемот на извозната царинска декларација од страна на државната даночна служба на Кина.

Вие нема да можете да ја потврдите вредноста на стоките декларирани во кинеската извозна декларација во оваа форма.