Обид за шверцување моќни и психотропни супстанции од Кина го спречија цариниците на Усури.
17:13 08-11-2019 Повеќе детали ...
Пред три и пол години, ФСБ го рација Андреј Беланинов, кој во тоа време ја вршеше функцијата шеф на Федералната царинска служба (ФКС на Русија). Покрај Белјанинов, официјални лица од неговиот внатрешен круг, во ...
23:08 07-11-2019 Повеќе детали ...
Федералната царинска служба, по повод, на секој начин го потенцира предметот на својата гордост - автоматска регистрација и автоматско ослободување на декларациите (2 и 3 минути, соодветно), зборувајќи за објективни алгоритми и „непристрасност“ на автоматизираниот систем. Дали е навистина така ...
20:39 05-11-2019 Повеќе детали ...
Сојузната царинска служба (ФКС) ги разгледа и делумно ги зеде предвид предлозите на деловната заедница за формирање нова верзија на Кодексот за административни прекршоци на Руската Федерација. Сега административните престапи од областа на царината ќе ги регулира шефот на административниот законик 32 на Руската Федерација. Промените се погодени, вклучително и ...
23:00 01-11-2019 Повеќе детали ...