Меѓународни транспортни возила

Теми за пребарување речник (дозволени се регуларни изрази)

Поимници

терминот Дефиниција
Меѓународни транспортни возила
Возилакои се користат за меѓународен превоз на стоки, патници и (или) багаж, со посебна опрема за нив, наменети за товарење, растовар, ракување и заштита на стоки, материјални и технички предмети
Прегледи - 4134
ФНС, ссылаясь на определение Верховного суда РФ, разъяснила, в каком случае с подотчетных сумм надо платить НДФЛ.
17:45 18-02-2020 Повеќе детали ...
Ассоциация развития технологий маркировки и прослеживаемости «Альянс Форта» направила в Минпромторг письмо с предложением перенести дату перехода на обязательную маркировку обуви с 1 марта на 1 сентября 2020 года.
16:55 18-02-2020 Повеќе детали ...
Сојузната даночна служба објасни како индивидуален претприемач што го применува посебниот даночен режим „Професионален данок на доход“ може да го потврди правото на ослободување од плаќање на фиксните премии за осигурување.
16:00 18-02-2020 Повеќе детали ...