Царинска инспекција

Теми за пребарување речник (дозволени се регуларни изрази)

Поимници

терминот Дефиниција
Царинска инспекција

Проверка на стоки и возила поврзани со отстранување на пломби, пломби и други средства за идентификација на стоки, отворање на пакувањето на стока или карго простор на возило или контејнери, контејнери и други места каде стоката се наоѓа или може да се наоѓа.

Број на прегледи - 14329
Главниот пазар во Камчатка е формиран од големи производители кои формираат сопствен дистрибутивен систем.
16:34 26-02-2021 Повеќе детали ...
Исто така, три нови видови извозни производи започнаа да се снабдуваат од регионот - ПВЦ филм, потрошен материјал за козметички салони, термална вода.
15:26 25-02-2021 Повеќе детали ...
Два факти за примање мито од страна на царинските службеници откриле антикорупциската служба на Царинската управа на Далечниот исток во соработка со ФСБ на Русија на Приморската територија.
21:27 24-02-2021 Повеќе детали ...