Предмети на воено-техничка соработка

Теми за пребарување речник (дозволени се регуларни изрази)
терминот Дефиниција
Предмети на воено-техничка соработка

Руски организации кои имаат добиено право да вршат надворешно-трговски активности во врска со воени производи