Воена техничка соработка

Теми за пребарување речник (дозволени се регуларни изрази)

Поимници

терминот Дефиниција
Воена техничка соработка

Активности во областа на меѓународните односи поврзани со извозот и увозот, вклучувајќи го и снабдувањето или купувањето, на воени производи, како и развојот и производството на воени производи

Прегледи - 6517