Мени

Добивањето објаснувања е форма на царинска контрола, која се состои во добивање од страна на царинските службеници на информации релевантни за спроведување на царинска контрола од превозници, декларанти и други лица кои имаат такви информации.

Објаснувањата се изготвуваат со изготвување на царински документ, чија форма ја одредува Комисијата. Доколку е неопходно да се повика некое лице за да добие објаснувања, царинскиот орган изготвува известување, кое се предава или испраќа на повиканото лице

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

  1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација