Мени

Верификација на царината, другите документи и (или) информации, започнати по пуштањето на стоката, и во други случаи

  1. При проверка на царина, други документи и (или) информации во врска со царинската декларација, документи што ги потврдуваат информациите декларирани во царинската декларација, информации декларирани во царинската декларација и (или) содржани во документите доставени до царинските органи, започнати по пуштање на стока, или во други случаи на примена на оваа форма на царинска контрола, царинскиот орган има право да бара и прима документи и (или) информации неопходни за царинска контрола, во согласност со член 340 ТК ЕАЕУ.
  2. Резултатите од прегледот на царината, другите документи и (или) информации во случаите наведени во став 1 на овој член се изготвуваат во согласност со законодавството на земјите -членки за царинска регулатива.
  3. Врз основа на резултатите од прегледот на царината, други документи и (или) информации во врска со царинската декларација, документи што ги потврдуваат информациите декларирани во царинската декларација, информации декларирани во царинската декларација и (или) содржани во документите доставени до царинските органи, започнати по пуштањето на стоката, царинскиот орган донесува одлуки во согласност со овој законик, и врз основа на резултатите од прегледот на царината, други документи и (или) информации во други случаи - во согласност со законодавството на земјите -членки за царинска регулатива.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

  1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација