Мени

Списокот на кодови за класификација на буџетот, препорачан за употреба од учесниците на надворешно економска активност при плаќање на царина и други плаќања во федералниот буџет

Име на плаќање Препорачан федерален код за приход за плаќање
1 Данок на додадена вредност на стоките увезени на територијата на Руската Федерација 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Акцизи за стоки увезени на територијата на Руската Федерација 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Извоз царини на сурова нафта 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Извоз царини за природен гас 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Извоз царини за стоки произведени од нафта 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Други давачки за извоз 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Царински такси 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Царински давачки, даноциплатени од поединци по униформа стапка на царински давачки, даноци или во форма на агрегатна царинска исплата 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Авансни плаќања за идните царински и други плаќања 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Депозит за обезбедување за да се обезбеди исплата на царина и други плаќања 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Увозни давачки (други давачки, даноци и давачки со еквивалентно дејство) платени во согласност со Анекс бр. 5 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (износ на плаќање (пресметки, пресметки и заостанати долгови на соодветната исплата, вклучително и на откажано) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Увозни давачки (други давачки, даноци и давачки со еквивалентен ефект) платени во согласност со Анекс бр. 5 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (камата и камата за соодветната исплата) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Специјални, анти-дампинг и контрапродажни давачки платени во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (износ на плаќање (пресметка, заостанати долгови и заостанати долгови на соодветната исплата, вклучително и откажаниот) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Специјални, анти-дампинг и контрапродажни давачки платени во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (камата и камата за соодветната исплата) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Привремени посебни, привремени анти-дампинг и привремени надоместоци за плаќање во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 (износ на плаќање (пресметки, пресметки и заостанати долгови на соодветната исплата, вклучително и откажаното) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Привремени специјални, привремени анти-дампинг и привремени надоместоци за плаќање во согласност со Анекс бр. 8 на Договорот за Евроазиска економска унија на 29 во мај 2014 во годината (интерес и камата за соодветната исплата) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Надомест за користење (износот на надоместокот платен за тркалото возила (шасија) и приколки за нив увезени во Руската Федерација, освен возила со тркала (шасија) и приколки за нив увезени од територијата на Република Белорусија) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Надомест за плаќање (казна за задоцнето плаќање на надоместокот платен за возила со тркала (шасија) и приколки за нив увезени во Руската Федерација, освен за возила со тркала (шасија) и приколки за нив увезени од територијата на Република Белорусија) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Надомест за користење (износот на надоместокот платен за тркала возила (шасија) и приколки за нив, увезени во Руската Федерација од територијата на Република Белорусија) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Надомест за надомест (парични казни за задоцнето плаќање на надоместокот платен за возила со тркала (шасија) и приколки за нив, увезени во Руската Федерација од територијата на Република Белорусија) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Надомест за користење (износот на надоместокот платен за самоволивите возила и нивните приколки увезени во Руската Федерација, освен за самоодни возила и приколки увезени од територијата на Република Белорусија) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Надомест за користење (износот на надоместокот платен за самоволивите возила и нивните приколки увезени во Руската Федерација од територијата на Република Белорусија) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Држава должност за донесување на прелиминарни решенија за класификација на стоките според единствената номенклатура за стока на надворешно економската активност на Царинската унија 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Државна должност за издавање акцизни марки со дводимензионален бар-код што содржи идентификатор на унифициран државен автоматски информативен систем за евидентирање на обемот на производство и циркулација на етил алкохол, алкохолни и алкохолни производи што содржат алкохол за обележување на алкохолни пијалоци 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Други приходи од надоместок на трошоците на федералниот буџет (федерални државни органи, Банка на Русија, управни тела на државни вонбуџетски фондови на Руската Федерација) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Средства од располагање и продажба на конфискуван и друг имот претворени во приход на Руската Федерација (во смисла на продажба на залихи на споменатиот имот) (други средства од располагање и продажба на конфискувана и друга сопственост претворена во приход на Руската Федерација) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Средства платени од увозници на царински органи за издавање на акцизни марки 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Казни (парични казни) за повреда на акти што го сочинуваат законот на Евроазиската економска унија, законодавството на Руската Федерација за царини (исклучено од 1 јануари 2020 година) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Казни (парични казни) за повреда на валутното законодавство на Руската Федерација и акти на тела за регулирање на валутата, како и законодавство на Руската Федерација во областа на контрола на извозот (исклучено од 1 јануари 2020 година) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Казни (парични казни) за кршење на законската регулатива на Руската Федерација за темелите на уставниот систем на Руската Федерација, на државната моќ на Руската Федерација, на јавниот сервис на Руската Федерација, на избори и референдум на Руската Федерација, на Комесарот за човекови права во Руската Федерација (исклучен од 1 јануари 2020 година години) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Монетарни казни (парични казни) и други суми собрани од лица кои се виновни за сторени кривични дела и во надомест на штета на имот кредитиран во федералниот буџет 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Останати приходи од парични казни (парични казни) и други суми на отштета, уплатени на сојузниот буџет 153 1 16 90010 01 6000 140
1 до 20 (33)

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

  1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација
Како што рекоа претставници на транспортните компании, одложувањата во снабдувањето со стока по пат за две недели станаа норма поради проблеми со преминување на руската граница.
15:48 16-09-2021 Повеќе детали ...
Царината на Усуријск е подготвена да спроведе царински операции за промена на местото на испорака на стоки надвор од работното време на царинските пунктови.
22:07 14-09-2021 Повеќе детали ...
Уште една година, жителите на Далечниот Исток - до 3 декември 2022 година - ќе можат да регистрираат возила увезени од странство без да го инсталираат системот Ера -Глонас.
16:44 13-09-2021 Повеќе детали ...
Шу etingуетинг, официјален претставник на Министерството за трговија на Народна Република Кина, истакна дека Кина го зема предвид моќниот потенцијал за развој на овој руски регион.
18:26 09-09-2021 Повеќе детали ...