Мени
 1. Царинска инспекција - форма на царинска контрола, која се состои во спроведување на визуелен преглед на стока, вклучувајќи возила и багаж на поединци, товарни контејнери, царински пломби, заптивки и други средства за идентификација без отворање товарни простори (прегради) на возила и пакување стока; расклопување, демонтирање, повреда на интегритетот на прегледаните предмети (вклучително и багажот на поединци) и нивните делови со други средства, со исклучок на таквата проверка извршена при царинска контрола во форма на царинска инспекција на простории и територии.
 2. Царинската инспекција се спроведува со цел да се проверат и (или) добијат информации за стоката во однос на која царинска контрола, како и со цел да се провери присуството на царински пломби, пломби и други средства за идентификација на стоки, возила и нивните товарни простори (прегради).
 3. Царински преглед може да се изврши во отсуство на декларантот, други лица кои имаат надлежност за стоката и нивните претставници, освен во случаи кога овие лица изразуваат желба да бидат присутни на царинскиот преглед.
 4. Резултатите од царинскиот преглед се формализираат со изготвување на извештај за царинска инспекција, чија форма ја одредува Комисијата, или со ставање белешки за фактот на царинска инспекција при транспорт (превоз), комерцијални или царински документи доставени до царинскиот орган.
  При извршување на царински преглед на багаж на лица и (или) возила за лична употреба, акт за царинска инспекција се изготвува само ако истиот ќе го користат царинските органи при вршење царински работи и (или) вршење царинска контрола.
 5. Доколку резултатите од царинскиот преглед се формализираат со ставање белешки за фактот на царинска инспекција при транспорт (превоз), комерцијални или царински документи доставени до царинскиот орган, на барање на лицето кое има овластување за стоката, царината службениците се должни да изготват извештај за царинска инспекција:
  1. при вршење царинска инспекција на местата на движење на стоки преку царинската граница на Унијата - најдоцна во рок од 2 часа работно време по царинската инспекција;
  2. при спроведување на царински преглед на други места - најдоцна во рок од 2 часа од почетокот на работниот ден по денот на царинскиот преглед.
 6. Актот за царинска инспекција е составен во 2 примероци, од кои едниот се предава (испраќа) на лицето кое има овластувања во однос на стоката, или неговиот застапник, доколку се идентификуваат овие лица.
Ако треба да спроведете царинска инспекција во Владивосток, само пишете ни и ќе сториме с everything.
Испратете барање

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови
Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

 1. Гостин.
Ве молиме оценете го материјалот:
Прилози (0 / 3)
Споделете ја вашата локација